Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Kauzu Sberbank tvrdě ovládl Garanční systém finančního trhu

Městský soud v Praze zažil dvacetihodinový maraton v kauze zkrachované Sberbank. Jednání začalo ve čtvrtek v 7:30 a trvalo do pátečního rána 7. října, kdy je soudkyně ukončila ve 2:22 hodin. Justiční stráž povolila pro tento případ výjimku. Jinak totiž platí, že soudní budova musí být uzamčena do 22:00 hodin.

Insolvenční správkyně Jiřina Lužová na schůzi nejprve informovala věřitele o svém dosavadním postupu v řízení. Pak přednesla svou zprávu o činnosti prozatímního věřitelského výboru Lucie Kačerová z kanceláře Rowan Legal. Není žádným tajemstvím, že někteří zástupci ve věřitelském orgánu, který měl 7 členů, nesouhlasili s postupy insolvenční správkyně a také s postoji Garančního systému finančního trhu (GSFT) a České národní banky.

Pevná ruka GSFT

Brněnský právník Richard Tománek dnes jako zástupce GSFT tvrdě využil síly svých hlasů a zbavil se všech kritiků z prozatímního věřitelského výboru, jmenovaného dříve soudem, který reprezentoval širší spektrum věřitelů. Kraj Vysočina, společnost Čepro, zastoupená advokátkou Kačerovou a Tip Sport, reprezentovaný zkušeným právníkem Petrem Kališem, tak skončili. Tománek prosadil 3 členný věřitelský orgán, ve kterém už zasednou jen GSFT, ČNB a společnost Stema-Tech.

„Garanční systém finančního trhu měl jako jediný účastník řízení s ohledem na výši své pohledávky více než polovinu všech hlasů. Ostatní věřitelé proto chtěli, aby soud omezil jeho právo rozhodovat o celém složení věřitelského výboru. Neuspěli, ačkoli tento důležitý orgán dohlíží na činnost insolvenční správkyně, kterou vybrala ČNB, rozhoduje o způsobu zpeněžení majetku dlužníka a má řadu dalších důležitých pravomocí,“ poznamenal k tomu Michal Žižlavský, advokát jednoho z velkých věřitelů Sberbank

Hraje se o to, že věřitelský orgán v novém složení má v nejbližších dnech schvalovat cenu za prodej aktiv banky. Otázkou je, jak jeho rozhodnutí přijmou ostatní věřitelé, když v něm nemají žádné zastoupení. Insolvenční správkyně Jiřina Lužová je v tomto směru optimistická:

“Budou-li v pondělí 10. října 2022 podány závazné nabídky, ze kterých bude následně vybrán kupec portfolia, mají věřitelé reálnou šanci, že jejich pohledávky budou plně či částečně uspokojeny již v první polovině příštího roku,” uvedla správkyně Lužová

Otázka ovšem zní, kolik dostanou věřitelé, kteří se uspokojují až poté, co dostane všechny své peníze GSFT, kterému Sberbank dluží více než 27 miliard. Mohlo by se stát, že se na některé věřitele vůbec nedostane.https://youtu.be/vDmQIfA-6GUPak je už jedno, jestli nedostanou nic rychle nebo pomalu. Podle správkyně je ale rychlý prodej většiny aktiv potenciálnímu kupci z bankovního sektoru ČR nejlepší variantou pro všechny věřitele. “Čím dříve budou mít věřitelé přístup ke svým penězům, tím lépe.“ říká.

Konflikt zájmů ČNB?

Do prodeje majetku Sberbank může zasáhnout insolvenční soud. Kterýkoli z věřitelů může podat žalobu na neplatnost zpeněžení. A je zde ještě jeden zajímavý aspekt. Prodej zřejmě podléhá souhlasu ČNB, která se v této kauze podle některých odborníků nachází v trojjedinném postavení: na jedné straně nominovala insolvenční správkyni, na druhé straně je zástupcem věřitelů, který na ni má dohlížet, a na třetí straně působí jako regulátor.

“Česká národní banka se nachází ve střetu zájmů,” namítal na schůzi věřitelů Pavel Korman, advokát jednoho z věřitelů 

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Zaznělo také, že účast ČNB ve věřitelském výboru nedává smysl, když má jen bagatelní pohledávku v řádu set tisíc korun a zaujímá neprávem místo věřitelů s miliardovými pohledávkami.

Kdo odpovídá věřitelům za škodu

Garanční systém finančního trhu najmenoval věřitelský výbor zcela podle své vůle. Prosadil nejužší možný počet členů věřitelského výboru. Stejně jako kterýkoli jiný člen věřitelského výboru odpovídá za odborný výkon své funkce. Kdyby porušil své povinnosti, musí věřitelům nahradit škodu, která jim tím vznikne.

“GSFT koncentroval významné pravomoci do rukou pouhých 3 věřitelů, konkrétně sebe, ČNB a firmy, která se aktu volby ani neúčastnila. Pro takto složený výbor hlasovali ze stovek přítomných věřitelů jen GSFT a ČNB. To se ovšem také může snadno obrátit proti nim. Zákon zakazuje, aby hájili ve věřitelském výboru svůj zájem. Říká naopak, že musí hájit společný zájem všech věřitelů. Kdyby upřednostnili jen zájem GSFT, třeba zájem na rychlém prodeji majetku dlužníka za cenu, která postačí jen na úhradu pohledávky GSFT, ostatní věřitelé mohou chtít náhradu škody. A věřitelů, kteří se uspokojují až po GSFT, jsou tisíce,“ říká advokát Michal Žižlavský

Dodejme ještě, že nejhodnotnějším aktivem Sberbank je víc než 43.000 úvěrů, jejichž přibližná účetní hodnota činí přes 51 miliard Kč. Banka má asi 3800 dlužníků z řad právnických osob a 31.500 dlužníků fyzických osob, z nichž je 13.300 dlužníků z hypotečních úvěrů.

LEAGLEONE 7. 10. 2022

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...