Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Kartelové právo – záznamy a údaje vašeho telekomunikačního provozu nově jako důkaz

  1. Obsah komunikace zaznamenaný orgány činnými v trestním řízení (OČTŘ) a údaje provozní a lokalizační.
  2. Nejen hlasová komunikace, ale i elektronické zprávy uskutečněné nejen z mobilního telefonu, ale i z pevné linky a dalších zařízení.
  3. Záznamy ze sledování osob a věcí OČTŘ.

Tyto a další informace se dosud k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dostávaly od OČTŘ, aniž by je mohl v řízení použít jako důkaz.

Velká novela zákona o ochraně hospodářské soutěže (ZOHS) nově umožňuje, aby ÚOHS tyto záznamy a údaje od OČTŘ použil jako důkaz „při výkonu dozoru ve věci uzavření utajované horizontální dohody, nebo jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže“.

ÚOHS tedy nemůže použít záznamy v jakémkoliv řízení. Typicky se bude jednat o řízení ve věcech zakázaných dohod mezi účastníky výběrových řízení (bid-rigging), příp. jiných zakázaných dohod mezi konkurenty (kartely). Nelze také tímto způsobem použít záznamy a údaje pořízené v jakémkoliv trestním řízení.

Ty musely být OČTŘ:

(a) pořízeny v trestním řízení pro trestný čin podle § 248 odst. 2 trestního zákoníku (porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže) vedeném s fyzickými osobami a následně předány ÚOHS po skončení přípravného řízení, nebo (b) pořízeny v trestním řízení pro některý z ostatních trestných činů proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou (typicky např. pletichy při zadávání veřejné zakázky), pokud OČTŘ věc postoupil nebo odevzdal ÚOHS.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Výše uvedeným způsobem lze jako důkaz použít pouze záznamy a údaje pořízené po 29. červenci 2023 a pouze v řízení u ÚOHS zahájeném po tomto datu.

Závěr

I přes tato omezení a ochranná opatření se nepochybně jedná o nejkontroverznější změnu, kterou velká novela ZOHS přináší. Ve své stávající podobě potenciálně rozpornou.

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author

Eversheds Sutherland

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...