Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Jste připraveni na nový zákon o ochraně oznamovatelů?

Česká republika byla povinna úpravu tzv. whistleblowingu přijmout na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice) již k 17. prosinci 2021.  Z důvodu neimplementace Směrnice podala v březnu 2023 Evropská komise žalobu na Českou republiku.

Nejvyšší soud totiž rozhodl, že promlčecí lhůta začíná běžet již od chvíle, kdy jste poprvé mohli vystavit fakturu za své služby

Zřejmě i z tohoto důvodu byl v posledních týdnech legislativní proces značně urychlen a dne 7. 6. 2023 byl zákon o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) podepsán prezidentem republiky. Účinnost zákona je plánována na 1. 8. 2023.

Na které subjekty dopadají povinnosti dle Zákona o ochraně oznamovatelů?

Zákon vymezuje povinné subjekty, které mají povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém. Jedním z povinných subjektů jsou například zaměstnavatelé zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců.

Pokud zaměstnavatel zaměstnává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nejméně 50 a zároveň méně než 250 zaměstnanců je povinen zavést vnitřní oznamovací systém do 15. prosince 2023

Zaměstnavatelé, kteří mají více než 250 zaměstnanců mají však povinnost zavést vnitřní oznamovací systém již k datu účinnosti Zákona.

Co je to vnitřní oznamovací systém?

Jedná se o souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s oznámením, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Nejnovější návrh zákona upravuje pouze oznámení učiněná oznamovatelem, který uvede údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Možnost podat anonymní oznámení není zákonem upravena a záleží pouze na povinném subjektu, jak s anonymním oznámením naloží.

Jak vytvořit vnitřní oznamovací systém krok za krokem?

Zákon o ochraně oznamovatelů ukládá povinným subjektům povinnosti, zejména je povinný subjekt povinen určit příslušnou osobu, vytvořit zabezpečený vnitřní oznamovací systém ve formě informačního systému či webové aplikace, zajistit přístup k oznámením a k totožnosti oznamovatele pouze pro příslušné osoby a vytvořit zabezpečený systém pro evidenci a uchovávání oznámení.

AK ZIZLAVSKY nabízí školení k zavedení vnitřního oznamovacího systému včetně přípravy vzorové dokumentace jak pro povinné subjekty, tak i pro potenciální oznamovatele.

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author

advokátka - AK ŽIŽLAVSKÝ

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...