Spojte se s námi

Co hledáte?

Byznys

Jindřichohradecká úzkokolejka brzy ožije 

Soudce Zdeněk Strnad z Krajského soudu v Českých Budějovicích povolil v lednu reorganizaci Jindřichohradeckých místních drah. Změnil tak své dřívější rozhodnutí o konkursu společnosti.

V hodině dvanácté

Rozhodnutí soudu předcházelo osmihodinové soudní jednání, na kterém navrhovatel reorganizace Jan Kysela přesvědčil soud, státní zastupitelství a věřitele o smyslu tohoto řešení. “Je to poslední možnost – z ekonomického, ale i právního pohledu -, jak ještě můžeme v hodině dvanácté zachránit provoz jindřichohradecké úzkokolejky,” říká k tomu pražský advokát Michal Žižlavský, který zastupuje navrhovatele reorganizace. 

Koncept reorganizace počítá se spoluprací veřejného a soukromého sektoru. Hlavním cílem je obnova turistického ruchu v regionu.

Průzkum mezi podnikateli

Průzkum, ze kterého vychází připravovaný reorganizační plán, ukázal, že místní podnikatelé považují zachování provozu úzkokolejky za důležité pro rozvoj turistického ruchu v regionu. V loňské sezóně vlaky nevyjely vůbec, což podnikatelé pocítili na svých tržbách. Téměř 37 % z nich v průzkumu uvedlo, že absence loňského provozu měla zásadní dopad na jejich tržby a dalších 20 %, že tento dopad byl podstatný.

Průzkum byl proveden dotazníkovým šetřením v březnu letošního roku, kdy bylo osloveno více než 150 podnikatelských subjektů působících v destinacích České Kanady a Toulavy. Celkově vnímá zachování provozu úzkokolejky jako důležité pro region více než 80 % oslovených podnikatelů. 

V únoru letošního roku vydal Destinační management České Kanady svůj strategický dokument na roky 2024-2028, ve kterém také potvrzuje význam úzkokolejky pro turistický rozvoj regionu.

Podstata soudní reorganizace

Klíčovou roli má v reorganizaci hrát svazek obcí. Ten by měl nabýt veškeré nemovitosti včetně dráhy a také železniční stroje, potřebné pro provozování turistických dopravních linek.

“Města a obce mají zájem dlouhodobě vytvářet prostředí pro podnikání a tím i oživovat region pro stálé obyvatele,” vysvětluje Michal Kozár, starosta města Jindřichův Hradec a představitel sdružení obcí okolo úzkokolejky. “Nevymýšlíme už vymyšlené, ale snažíme se inspirovat modely, které zafungovaly v zahraničí, například v Rakousku, Švýcarsku, Německu, ale i například i na Balkáně,” doplňuje ho Bohumil Komínek, místostarosta Jindřichova Hradce a manažer spolku.   

Přestože jde o úzkokolejnou dráhu, oddělenou v téměř celé své délce od hlavních tratí, vztahují se na ni veškeré bezpečnostní předpisy a opatření, platné pro  regionální dráhy. I to je důvod, proč není reálné provozovat takovou trať soukromým subjektem. Je potřeba navázat spolupráci s dalšími veřejnými institucemi, jako jsou kraje.

Partnerství soukromého a veřejného sektoru

Jak Jihočeský kraj, tak Kraj Vysočina mají ve svých dlouhodobých cílech rozvoj svého území v oblasti turistického ruchu.  Proto jsou v projektu reorganizace důležitými partnery a mají mít z projektu jednoznačný přínos. Je také velkou výhodou, že stát, reprezentovaný Státním fondem dopravní infrastruktury, přistupuje k záchraně úzkokolejky aktivně.

Zároveň je pochopitelné, že všechny instituce, které hospodaří s veřejnými zdroji, pečlivě váží rizika a přínosy tak, aby bylo řešení dlouhodobé a udržitelné. Od všech partnerů jednoznačně zní: “Máme zájem o obnovení provozu, je to pro nás důležité, ale nikoli za každou cenu.”

Navrhovatel reorganizace proto klade velký důraz na dosažení shody všech partnerů, ať už jsou z veřejného nebo soukromého sektoru. Snaží se vyjednat podmínky, které budou vyhovovat všem. V únoru a březnu proto probíhaly diskuse celého řešení se všemi zúčastněnými.

“Přizpůsobujeme náš koncept tomu, aby se v něm všichni cítili jako plnohodnotní partneři. Současně vysvětlujeme zvláštnosti projektu, dané tím, že probíhá soudní proces,” říká Michal Žižlavský, který má zkušenosti z největších soudních reorganizací v České republice. V oblasti dopravy se podílel například na úspěšné reorganizaci leteckého podniku ČSA.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Byznys

Reorganizace ČSA skončila, firma splnila podstatné části reorganizačního plánu

Přístup krajů a obcí rozhodne

Na základě probíhajících jednání se jako první chopily akce kraje, a to Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. Vypsaly poptávkové řízení na dopravce, což jsou jasné kroky, které směřují k obnovení provozu úzkokolejky v letošním roce. Vysílají tím zároveň signál ostatním partnerům, že to s účastí v projektu myslí vážně.

“Velmi oceňuji přístup krajů k záchraně úzkokolejky,” komentuje tento krok navrhovatel reorganizace Jan Kysela. “Tohoto kroku si velmi vážím, a to i s vědomím toho, že historické vztahy s předcházejícím provozovatelem úzkokolejky nebyly jednoduché. Věřím, že nové uskupení lidí, firem a institucí velmi brzy ukáže krajům, že věci mohou fungovat výrazně jinak, než byli doposud zvyklí.”, doplňuje Kysela.

I obce okolo trati již podnikají kroky k tomu, aby se dala reorganizace zvládnout v krátkém termínu. Jak uvedl Bohumil Komínek na tiskové konferenci po zasedání Rady města Jindřichův Hradec, obce již chystají založení Svazku obcí. To je veřejnoprávní instituce, která se má stát nabyvatelem majetku. Rádi by to zvládli, jak uvedl Komínek, do 30.5.2024. 

Kdy vyjede první vlak

Zaměstnanci Jindřichohradeckých místních drah po zimě upravují trať tak, aby byla připravena na léto a splňovala všechny bezpečnostní standardy. Pomáhají jim v tom odborníci na železniční infrastrukturu ze společnosti SWIETELSKY Rail CZ.

“Jsem rád, že se naše společnost podílí již nyní na přípravných pracích, které mají vést k obnově železničního provozu na jindřichohradecké úzkokolejce. Jako firma s rakouskými majiteli máme mnoho zkušeností z této oblasti a vidíme, jak podobné koncepty úspěšně a dlouhodobě fungují,” komentuje situaci Viliam Perknovský, jednatel společnosti SWIETELSKY Rail CZ, která má na základě reorganizačního plánu zajišťovat provoz úzkorozchodných tratí.

Pracovní skupina, vytvořená pro přípravu reorganizačního plánu a provozu úzkokolejky si dala za cíl 1. červen 2024 jako den, kdy má z Jindřichova Hradce opět vyjet úzkorozchodný vlak.

“Termín, který jsme si stanovili, je ambiciózní. Je stále ještě mnoho proměnných, které mohou termín ovlivnit, proto ho nechceme slibovat,” uvádí Jan Píšala, člen představenstva Jindřichohradeckých místních drah. “Pohybujeme se v železničním prostředí a sledujeme hlavně naplnění všech bezpečnostních požadavků. Vyjedeme, až budeme mít v této oblasti splněno” dodal Píšala.

 

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...