Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Jak dostat z koláče insolvence nejvíc

„Když nemají na chléb, proč nejedí koláče?“ — Marie Antoinette, francouzská královna 1755 – 1793

Nejeden věřitel se v dnešní době ocitne v situaci, kdy mu jeho dlužník není schopen zaplatit svůj dluh a skončí v insolvenci. Pohledávka věřitele tak bude uspokojována z koláče majetkové podstaty dlužníka, který je však určen pro vícero hladových věřitelů. Jak velikost samotného koláče, tak velikost svého kousku, je však věřitel jednající s péčí řádného hospodáře schopen často ovlivnit.

„Bez práce nejsou koláče!“ – české přísloví

Snad každý věřitel již ví, že se o svou část koláče musí aktivně přihlásit u insolvenčního soudu a nezmeškat dvouměsíční lhůtu, která je pro přihlášení stanovena. Stále se však bohužel setkávám s tím, že věřitelé neví, že je nikdo na začátek (a tím i konec) lhůty k přihlášení pohledávky zpravidla adresně neupozorní. Věřitel musí aktivně sledovat insolvenční rejstřík a zjišťovat, zda se jeho dlužník neocitl v úpadku.

Doporučuji proto věřitelům svěřit jejich pohledávky do správy osobám, které mají k dispozici sofistikované nástroje pro monitoring úpadku dlužníků. Samotné správné přihlášení pohledávky je pak vysoce formální proces, který není radno podcenit. Následky špatně podané přihlášky mohou být nevratné.Přihlášením pohledávky by neměla práce věřitele skončit. Věřitelům se totiž nerozděluje samotný koláč jako takový. Před rozdělením je třeba jej nejprve zpeněžit. Věřitelé mají k dispozici nástroje, kterými mohou co nejlepšímu zpeněžení napomoci. Uvědomělý věřitel by například měl usilovat o jmenování do věřitelského výboru.

Věřitelský výbor rozhoduje o způsobu zpeněžení koláče

Dohlíží také na činnost insolvenčního správce (nejen) při zpeněžení a schvaluje výdaje insolvenčního správce. Věřitelský výbor se může rovněž podílet na prošetření, zda se náhodou dlužník ještě před zahájením insolvence nezbavoval svého majetku, nebo některého z věřitelů nezvýhodnil. V případě takového podezření může insolvenčnímu správci uložit, aby sjednal nápravu podáním tzv. odpůrčí žaloby. V neposlední řadě může věřitelský výbor rozhodnout o podání žaloby na členy statutárního orgánu dlužníka, kteří svým jednáním přispěli k úpadku dlužníka a domoci se tak mnohdy podstatného zvětšení koláče.

„Kompromis je umění rozdělit koláč tak, aby si každý myslel, že z něho dostal největší krajíc.“ — Ludwig Erhard, německý politik 1897 – 1977

Jak již bylo naznačeno, není pro zahnání hladu věřitele důležité jen to, jak velký je koláč, ale rovněž to, s kým se musí o koláč rozdělit. Věřitel by tak měl prověřit, zda ho jiný věřitel nechce o část koláče nepoctivě připravit. Pokud na takové podezření narazí, měl by využít svého práva a pohledávku nepoctivce popřít. Popření pohledávky toliko insolvenčním správcem se nemusí ukázat jako dostatečné.

„V životě je dobré mít u sebe pár drobků koláče, když člověk chce být milován opravdu nezištně.“ — Romain Gary, francouzský spisovatel a diplomat 1914 – 1980

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Hladový věřitel by rovněž neměl opomenout možnosti pro uspokojení své pohledávky mimo insolvenční řízení. Příkladem může být podání žaloby za opožděné podání insolvenčního návrhu proti statutárnímu orgánu dlužníka. Výhodou je, že o takto získaný prospěch se věřitel zpravidla nemusí dělit s ostatními strávníky.

„Dobrý citát je jako rozinka v koláči. Nelze však péci koláče ze samých rozinek.“ — Emil Krotkij, ruský humorista 1892 – 1963

Není snadné zvolit ty správné nástroje, jak maximalizovat uspokojení pohledávky věřitele. Výstřely naprázdno se mohou ukázat jako kontraproduktivní. Věřiteli, který nemá dostatečné znalosti a praktické zkušenosti s touto problematikou, může pomoci specialista z oboru Restrukturalizace a insolvence.

Námět na téma

Líbil se Vám článek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...