Spojte se s námi

Co hledáte?

Legislativa

Evidence vyloučených osob startuje

Dne 1. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK), která přinese několik novinek, z nichž nejvýznamnější je tzv. evidence vyloučených osob. 

Pomocí této neveřejné evidence bude možné zjistit, zda byla konkrétní osoba v minulosti vyloučena z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní společnosti (typicky třeba jednatele ve společnosti s ručením omezeným nebo člena správní rady akciové společnosti).

Do evidence se budou zapisovat osoby, u kterých existuje překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, a to z důvodu, že:

a) byly rozhodnutím soudu vyloučeny z výkonu funkce člena statutárního orgánu podle § 63 až 65 ZOK,

b) jim byl uložen zákaz činnosti zakládající překážku výkonu funkce,

c) byly odsouzeny pro trestný čin zakládající překážku výkonu funkce, nebo

d) byl na jejich majetek prohlášen konkurs.

K této překážce se pak připíší také další údaje, zejména datum a důvod vzniku, očekávaný den zániku nebo rozsah překážky.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Údaje o překážkách dle písmene a) se budou do evidence zapisovat postupně se svým vznikem, což znamená, že překážky vzniklé před datem účinnosti novely v evidenci zapsány nebudou.

Naopak údaje o překážkách podle písmen b), c) a d) se do evidence propíší do jednoho měsíce, pokud tedy ke dni 1. 7. 2023 stále trvají.

Evidence bude vedena Ministerstvem spravedlnosti ČR, přičemž neomezeně budou mít do evidence přístup pouze soudy či notáři, ostatním subjektům budou informace poskytovány na základě speciální žádosti.

V otázkách korporátního práva jsme tu pro Vás!

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...