Spojte se s námi

Co hledáte?

Insolvence

Co hrozí věřitelům Sberbank: Jak se chránit před sankcemi a osobní odpovědností 

Když vám insolvenční správkyně oznámí, že vaše pohledávka plyne z účetnictví Sberbank, nebo když sami přihlásíte svou pohledávku do insolvenčního řízení, stáváte se účastníkem insolvenčního řízení. Dalšími účastníky jsou ostatní věřitelé a vaše protistrana – dlužník Sberbank.  

Jako účastník řízení máte svá práva a povinnosti. Předpokládá se, že je znáte, a aktivně vykonáváte. Ústavní soud to kdysi vyjádřil slovy “práva náleží bdělým,” a – ačkoli už to výslovně nedodal -, ti ostatní mají prostě smůlu. V procesech soudního typu, což je i insolvenční řízení Sberbank, to platí dvojnásob. A neznalost zákona neomlouvá.

Insolvenční řízení je soudní proces, ve kterém platí jasná pravidla, propadné lhůty a sankce

Jednáte za společnost, družstvo, nebo za veřejnou korporaci typu obce, města anebo kraje? Pak musíte své povinnosti v insolvenčním řízení plnit a svá práva vykonávat informovaně, s péčí řádného hospodáře. Jinak odpovídáte za škodu, kterou způsobíte nejen svým korporacím a jejich beneficientům, ale i dalším osobám.

V insolvenčním řízení je to stejné jako v hustém silničním provozu. Když porušíte pravidla a havarujete, odpovídáte za škodu na vlastním i cizím majetku

Co hrozí věřitelům

Insolvenční řízení je soudní proces, pod jehož viditelným povrchem se skrývají různé zájmy.  Chcete-li uspět, musíte se v nich orientovat. Zdálo by se například, že když jsou všichni věřitelé na stejné straně, mají stejné zájmy. To ale neplatí vždy a všude.

Garanční systém finančního trhu (GSFT) může mít zájem na rychlém prodeji majetku Sberbank, a to případně i za nižší cenu, když výtěžek dosáhne výše jeho pohledávky – má totiž přednostní pořadí

Pro vás to ovšem může znamenat, že GSFT dostane všechno a vy nic. V takovém případě je na vás, zda se s tím smíříte, nebo budete aktivně prosazovat oslovení širšího okruhu potenciálních zájemců, včetně zahraničních, i kdyby prodejní proces trval déle. Jiné riziko, které se vás týká zejména, pokud máte vysokou pohledávku, bývá někdy označováno jako strategické popření

Když svou pohledávku řádně neosvědčíte, může vám ji z formálních důvodů popřít nejen insolvenční správkyně, ale také kterýkoli z věřitelů – zbude pak na něj více

Aby nedošlo k mýlce: Je to možné i tehdy, když vaše pohledávka vyplývá z účetnictví. Vy jste ten, kdo má v insolvenčním řízení povinnost tvrzení a povinnost důkazní. Když neunesete důkazní břemeno ohledně pravosti nebo výše vaší pohledávky, neuspějete. 

Sankce za nedoloženou pohledávku

Aby toho nebylo málo, když neprokážete existenci své pohledávky, soud vám ještě může uložit citelnou sankci. Nula pro vás jako pro věřitele zkrátka ještě nemusí být ten nejhorší výsledek. A opět: Stát se to může i tehdy, když vaše pohledávka plyne z účetnictví dlužníka.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

V případě sporů o pohledávky platí, že soud nerozhoduje podle skutečného stavu, ale podle prokázaného stavu

Možná, že to někoho šokuje, ale je to tak. 

V případě právnické osoby může soud uložit sankci také tomu, kdo za ni jedná

Pokud o tom pochybujete, můžete se seznámit s nedávným rozsudkem ve věci, kde soud takovou sankci uložil nejen společnosti, ale i jejímu jednateli, a to ve výši 180 milionů korun –  zde.

Informace o možné sankci je pro vás důležitá dvojnásob, pokud jednáte za firmy nebo územní samosprávné celky. A aby byl výčet rizik úplný, je třeba zmínit, že nejen statutární zástupci, ale také odpovědní zaměstnanci se mohou dopustit trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, když způsobí právnické osobě za kterou jednají škodu vyšší než 1 milion korun českých. Tato hranice je poměrně nízká na to, v jaké výši věřitelé uplatňují své pohledávky vůči Sberbank.  

Pomůžeme vám

Jste věřitelé Sberbank? Odpovídáte za správu pohledávek firmy, družstva, obce, města nebo kraje? Nechcete sázet jen na evidenci pohledávek v účetnictví Sberbank a oznámení insolvenční správkyně? Chcete mít svá rizika pod kontrolou?Pomůžeme vám efektivně využít čas, který zbývá do přezkumného jednání.

  • Provedeme důkladnou interní prověrku vašich pohledávek za Sberbank a důkazních prostředků (dokumentace) optikou insolvenčního práva,
  • připravíme vás na přezkumné jednání a případný spor o pravost nebo výši vaší pohledávky (v pohledávkových sporech platí propadné lhůty a koncentrace řízení – skutková tvrzení nemůžete doplňovat až poté, co spor vznikne)
  • zvolíme právně bezpečný způsob uplatnění vašich pohledávek a připravíme pro to vše potřebné,
  • převezmeme právní zastoupení a odpovědnost za řádné uplatnění vašich pohledávek  v insolvenčním řízení.

 

Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Author
Autor

LEAGLEONE

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...