Spojte se s námi

Co hledáte?

Majetek

Co dělat, když obec prodává majetek?

Prodej obecního majetku se řídí přísnými pravidly. Při jejich porušení je převod neplatný.

O prodeji se musí předně vést debata v zastupitelstvu. Když zastupitelstvo záměr podpoří, přijme o tom usnesení a obec musí zveřejnit informaci o prodeji svého majetku na úřední desce. To je nezbytná podmínka. Pokud k tomu nedojde, všechny další úkony jsou neplatné.

Na co si musí dát zastupitelé při hlasování o prodeji pozor? Důležitá je obezřetnost.

Zastupitele stíhá trestní odpovědnost, když postupují libovolně nebo nesvědomitě.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Musí být důkladně ověřeno, že obec chce majetek prodávat, a že to pro ni není nevýhodné. Velkou pozornost je potřeba věnovat i tomu, aby majetek, který prodává, odpovídal ceně obvyklé v daném místě a čase. 

Chybují obce při prodeji majetku? Odpovídá za nevýhodný prodej obecního majetku starosta nebo zastupitelé? To vám prozradí advokát a poslanec Evropského parlamentu Stanislav Polčák. 

Dozvíte se:
  • jak má obec postupovat v případě, že chce prodat svůj majetek,
  • na co si mají dát zastupitelé pozor při hlasování o prodeji,
  • jaké kroky musí obec učinit, pokud majetek neprodává, ale naopak kupuje.
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...