Spojte se s námi

Co hledáte?

Justice

Návrh zákona, kterým se mění trestní zákoník

Vládní návrh zákona, který je primárně reakcí na přijatou legislativu EU, nám přináší v oblasti trestního práva nemálo změn. Mezi nejvýznamnější novinky patří transpozice evropské tzv. „non-cash směrnice“ o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání, jejímž cílem je reflektovat technologický vývoj v oblasti bezhotovostních platebních prostředků, a dále vylepšit a modernizovat stávající pravidla jejich ochrany tak, aby se zefektivnil boj proti podvodům v této oblasti.

 

Ochrana proti tomuto druhu podvodů přitom dopadá nejen na platební karty či elektronické peněženky sloužící pro převod elektronických peněz, ale i na virtuální peněženky umožňující převod virtuálních aktiv, pokud slouží k placení.

Aktuální právní stav v České republice konkrétně nedovoluje postihovat některé formy jednání, které non-cash směrnice požaduje kriminalizovat jako dokonané trestné činy

Současná trestněprávní úprava v trestním zákoníku totiž nekriminalizuje některá jednání buď vůbec, anebo jsou dle stávající úpravy postihována pouze jako příprava k trestnému činu. Návrh tak přichází se změnou příslušných skutkových podstat trestných činů obsažených ve zvláštní části trestního zákoníku, např. případy phishingu či skimmingu.

Zakotvuje se dále katalog práv, která mají být přiznána osobám, které utrpěly v souvislosti s touto trestnou činností újmu nebo v souvislosti s ní byly zneužity jejich osobní údaje

Na rozdíl od fyzických osob v pozici oběti trestného činu, kterým stávající právní úprava v České republice poskytuje dokonce vyšší standard pomoci a větší okruh práv, než požaduje non-cash směrnice, totiž poškozeným právnickým osobám standard ochrany předpokládaný non-cash směrnicí zabezpečen dosud v České republice není. Je tedy zapotřebí rozšířit v intencích non-cash směrnice zákonnou úpravu ve vztahu k poškozeným právnickým osobám, což se děje právě tímto návrhem zákona.Další změnou je nutná reakce na směrnice a nařízení v souvislosti se systémem ECRIS (Evropský informační systém rejstříku trestů) a ECRIS-TCN (TCN znamená „Third country nationals“).

Účelem tohoto systému je zefektivnit sdílení informací mezi členskými státy EU o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí, osob bez státní příslušnosti a osob, jejichž státní příslušnost se nepodařilo zjistit

Zde je nezbytné zabezpečit například uchovávání otisků prstů odsouzených výše uvedených osob v minimálně evropskou legislativou stanoveném rozsahu, což pro Českou republiku kromě potřebných technických změn znamená i právě zmíněnou úpravu legislativy. Se zřízením ECRIS-TCN souvisí i rozšíření příloh výstupů z Rejstříku trestů, které se těchto osob týkají.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Dále si návrh dává za cíl zpřesnění úpravy zákona o obětech trestných činů, a to zejména vyjasnění některých otázek souvisejících s poskytováním a vyplácením peněžité pomoci či zavedení práv osob oběti blízkých na přístup ke službám podpory pro oběti.

V neposlední řadě jde o změny týkající se zvýšení úrovně implementace některých dalších směrnic EU

Z těchto lze zmínit např. vymezení pojmu „počítačový systém” pro trestněprávní účely související s útoky na informační systémy a možnost (proti současné úpravě) trestního postihnutí kyberterorismu (resp. lépe řečeno kyberteroristického útoku). Aktuální právní úprava v České republice totiž umožňuje trestněprávní postih kybernetického útoku učiněného přenosem dat, nikoli však kyberteroristického. Obecně se tedy dá říci, že nová úprava míří hlavně na zvýšení ochrany před kybernetickou trestnou činností, pomoci obětem trestných činů a sjednocování terminologie užívaných pojmů. Kromě zvýšené ochrany před platebními podvody ale velká část těchto úprav většinu z nás v běžném životě nijak výrazně nezasáhne.

Jde o názor autora, nikoli LEAGLEONE 
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...