Spojte se s námi

Co hledáte?

Advokacie

Cukr a bič

Volební programy většiny kandidátů ucházejících se na letošním sněmu o funkce v České advokátní komoře se hemží předvolebními sliby, co vše se po jejich zvolení změní k lepšímu.

Snížení členských příspěvků následované zvýšením servisu poskytovaného „novou“ komorou se prolíná většinou z nich a budí spíše dojem blížící se sjezdu revolučního odborového hnutí než sněmu sebevědomých advokátů. Ale budiž, od toho předvolební sliby jsou.

Komora však svým členům nejen rozdává, ale také je trestá

V žádném z volebních programů jsem nenalezl stanovisko kandidátů k této nepříjemné agendě komory. Ačkoliv mnoho z nich kandiduje do kontrolní rady, do kárné či odvolací kárné komise, a právě to bude předmětem jejich činnosti. Nenalezl jsem, jak hodlají posuzovat zpronevěření klientských peněz z advokátní úschovy, výkon advokacie pod vlivem alkoholu či jeho zbytkového množství, hrubé, sprosté či sarkastické vystupování v soukromí či na veřejnosti, vůči kolegům advokátům či zástupcům jiných právnických profesí apod.

Budou při tom přísní a nekompromisní a vystaví se dobrovolně negativním reakcím svých tolerantnějších kolegů, nebo budou ochranitelští a chápající a vystaví komoru výtkám, že chrání své členy?

V nedávné době byla velmi diskutována otázka, zda je advokát kárně odpovědný dvacet čtyři hodin denně, tedy i v soukromém životě, nebo pouze když vykonává advokacii. Byla diskutována odpovědnost advokáta za sarkastické vyznění jeho tweetu na sociálních sítích. Komora byla též napadána, že kryje své členy a dostatečně je kárně nepostihuje. Současný přístup komory by mohly nově složené orgány změnit. Avšak o stanovisku kandidátů k těmto zásadním otázkám se nedozvídáme zhola nic, ačkoliv se dotýkají každého z nás daleko více, než kupř. personální audit administrativy komory.

Pravomoc představenstva

K ještě závažnějším tématům patří mnohými opomíjená pravomoc představenstva obsažená v § 9 zákona o advokacii, tedy oprávnění pozastavit advokátovi výkon advokacie, bylo-li proti němu zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin, byla proti němu podána obžaloba, návrh na schválení dohody o vině a trestu nebo návrh na potrestání a skutečnosti nasvědčující tomu, že byl takový trestný čin spáchán, ohrožují důvěru v další řádný výkon advokacie tímto advokátem. Na každém jednání představenstva je tato otázka řešena.

Rozhodování o pozastavení výkonu advokacie zabírá značnou část činnosti jednotlivých členů představenstva

Posouzení, zda skutečnosti opravdu naznačují, že byl trestný čin spáchán, a zda opravdu ohrožují důvěru v další řádný výkon advokacie tímto advokátem, je mimořádně složité a zodpovědné. Jeho výsledkem je faktické znemožnění dalšího výkonu advokacie. Ani o tom jsem nenalezl ve volebních programech kandidátů zmínku. Na první pohled se může zdát, zde jde o malichernost či pouze o osud jednoho nešťastníka, který se zapletl s policií. Některé případy takovými skutečně jsou. Mnoho z nich však nikoliv. Jak rozhodnout o pozastavení výkonu advokacie bývalému příslušníkovi Státní bezpečnosti, který je po třiceti letech obviněn z účasti na akci Asanace, tedy nátlaku na odpůrce komunistického režimu za účelem jejich nedobrovolného vystěhování z republiky? Jak rozhodnout o pozastavení výkonu advokacie advokátce, která v rozrušení způsobeném rozvodem řídila v opilosti? A jak o advokátovi, který je stíhán jen proto, že poradil klientovi, aby u výslechu nevypovídal? Zde nejde pouze o osud jednoho člověka, nýbrž o vyjádření hodnotového postoje české advokacie: k činnosti Státní bezpečnosti i po třiceti letech, k toleranci k alkoholu či k ochraně svobodného výkonu advokacie proti moci výkonné.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

ZEPTEJTE SE

Každé z takových rozhodnutí patří k těm nejsložitějším, k těm, která spoluvytvářejí obraz advokacie u odborné i laické veřejnosti

Pravomoci představenstva i kárných orgánů vůči každému z nás jsou citelné, i když si to uvědomujeme, až když se nás to týká. Tím spíše bychom na ně neměli při volbách zapomínat a měli bychom znát postoje těch, kteří o nich chtějí rozhodovat.

Témata ve volebních programech

Pokud jsem uváděl, že se uvedená zásadní témata nevyskytují ve volebních programech kandidujících platforem, nebylo to přesné. Kandidáti Moderní advokacie na ně nezapomněli. „Moderní advokacie chápe ochranu advokátní etiky jako jeden z pilířů, na nichž advokacie stojí,“ uvádí ve svém programu a navrhuje vytvořit etický panel, který by byl nápomocen orgánům komory při výkladu etických pravidel. Mnohá z výše uvedených témat by se tak stala součástí odborné diskuse, jejíž výsledky by byly nepochybně zohledněny v následném rozhodování příslušných orgánů o mnoha z diskutovaných otázek.

Kupříkladu otázka, za jakých podmínek by měl advokát podávat trestní oznámení, aniž by se zpronevěřil poslání advokáta, by jistě vyvolala zajímavou debatu

Moderní advokacie si uvědomuje důležitost ochrany práv všech advokátů a koncipientů. Vedle pomyslného biče v podobě kárných rozhodnutí a rozhodnutí o pozastavení výkonu advokacie podporuje i onen pověstný cukr v podobě činnosti Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů, který je jedním z poradních orgánů představenstva, jehož jedinou náplní je právě to, co má ve svém názvu. Kandidátka 21 si zase vytyčila za cíl vystupovat proti zvyšující se kriminalizaci činnosti advokátů a na ochranu advokátů při poskytování právního poradenství. Tyto cíle považuji za mnohem smysluplnější než například výběrová řízení na místa v administrativě komory. Každá mince má dvě strany. Slibovat pouze cukr a nezmiňovat existenci biče, natož pak naše stanovisko k němu, je falešné a může vést k tomu, že bič v rukou nepovolaných může práskat více, než je třeba. A toho všemi slibovaného cukru se nakonec dá také velmi brzy přecpat.

Foto: Jan Kolman
Námět na téma

Líbil se Vám náš příspěvek? Jaké další téma chcete vidět na LEAGLEONE?

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...