Spojte se s námi

Co hledáte?

Majetek

Časový test při prodeji “bývalých” družstevních bytů

Máte družstevní byt a nyní jej plánujete prodat? Dejte si pozor na tzv. časový test pro osvobození od daně při prodeji takových bytů. Finanční úřady totiž často vyměřují daň i tam, kde nemají.

Dle § 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů platí, že od daně jsou osvobozeny příjmy z prodeje bytu, pokud tento byt vlastníte alespoň 5 let.

Následující modelový příklad popisuje v praxi častou a na první pohled bezproblémovou situaci.

Více jak 5 let jste byli členem bytového družstva a měli jste v nájmu družstevní byt. Následně jste si od družstva svůj družstevní byt koupili a stali jste se nově jeho vlastníky. Pár měsíců na to jste byt prodali. Finanční úřad Vám z příjmu, který jste za prodej bytu získali, vyměřil daň.

Co teď?

Jste povinni takovou daň zaplatit? Na první pohled to podle zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů vypadá, že ano. Byt jste od družstva koupili a prodali jste ho už po pár měsících. Neuplynula tedy doba 5 let, která je nutná k osvobození od daně. To je ovšem omyl!

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15.04.2011 se do časového testu totiž má započítat i právě doba, po kterou prodejce nebyl vlastníkem bytu, nýbrž byl jeho nájemcem z pozice člena bytového družstva. V uvedeném případě by se tak doba pro účely časového testu počítala již od chvíle, kdy jste se stali členem bytového družstva (resp. nájemcem družstevního bytu). Časový test byl tedy splněn a při prodeji bytu jste osvobozeni od daně.

Závěr

Závěry tohoto rozhodnutí však dodnes nejsou mnohými finančními úřady respektovány. Proto finanční úřady v obdobných situacích vyměřují daně nesprávně.

Buďte vidět!
Natočte video nebo podcast
a oslovte nové klienty.

REZERVOVAT

Je tedy dobré mít citované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu na paměti a případně jej použít na Vaši obranu.

Prodáváte byt, který jste si koupili od bytového družstva nebo jinou nemovitost? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi pro Vás zařídíme vše, co s prodejem nemovitosti souvisí.

Mohlo by vás zajímat

Majetek

Novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení energií, zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou setkalo. Zájem sdílet elektřinu deklarují 3...

Justice

V České republice se ročně spáchá asi dvanáct tisíc znásilnění. Na policii je jich nahlášeno ale pouze šest set. Ve většině případů je pachatel...

Legislativa

Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení,...

Advokacie

Česká advokátní komora (ČAK) se snaží zvýšit bezpečnost advokátních úschov vůči možným zpronevěrám. Nově proto stanovila advokátům povinnost informovat klienty, že si od bank...